Biotech.btv@gmail.com
HOTLINE: 0975 951 151 - 0936 283 308
Tin tức » Tin Tổng hợp
USDA: Dự báo cung cầu lúa mì và ngô thế giới niên vụ 2017/18
(20/01/2018)

Bộ Nông nghiệp Mỹ (USDA) trong báo cáo tháng 1/2018 dự báo sản lượng lúa mì thế giới niên vụ 2017/18 sẽ đạt 757,01 triệu tấn.

USDA: Dự báo cung cầu lúa mì và ngô thế giới niên vụ 2017/18

Dự báo cung cầu lúa mì thế giới của Bộ Nông nghiệp Mỹ (USDA) niên vụ 2017/18 trong tháng 1/2018.

Đvt: triệu tấn

2017/18

Dự trữ đầu vụ

Cung

Tiêu thụ

Dự trữ cuối vụ

SL

NK

Ngành TACN

Nội địa

XK

Thế giới

252,72

757,01

180,19

143,32

741,7

180,85

268,02

Mỹ

32,13

47,37

4,22

2,72

30,26

26,54

26,92

Các TT khác

220,59

709,64

175,97

140,6

711,44

154,31

241,1

TT XK chính

22,2

220,6

6,66

64

149,75

76,9

22,81

Argentina

0,22

17,5

0,01

0,1

5,5

11,9

0,33

Australia

4,37

21,5

0,15

3,4

6,8

16

3,22

Canada

6,84

30

0,5

3,5

8,7

22

6,64

EU-27

10,77

151,6

6

57

128,75

27

12,62

TT NK chủ yếu

152,2

202,8

95,48

30,78

277,11

6,46

166,9

Brazil

2,18

4,25

8

0,5

12,1

0,8

1,53

Trung Quốc

111,05

130

4

13

116

0,8

128,25

Trung Đông

13,03

19,42

18,4

5,31

40,5

0,84

9,51

Bắc Phi

13,92

18,15

27,85

2,18

45,08

0,69

14,16

Pakistan

4,33

26,5

0,03

1

25

0,6

5,26

Đông Nam Á

5,61

0

26

7,79

24,34

1,07

6,2

Các TT khác

 

 

 

 

 

 

 

Ấn Độ

9,8

98,38

2,5

5

100

0,5

10,18

SNG -12

21,11

141,27

7,96

32,5

83,99

60,54

25,82

Nga

10,83

85

0,5

21,5

45

35

16,33

Kazakhstan

3,36

14

0,05

2,1

6,9

7,5

3,01

Ukraine

1,78

26,5

0,03

3,4

9,8

17

1,51

Nguồn: VITIC/USDA

Bộ Nông nghiệp Mỹ (USDA) trong báo cáo tháng 1/2018 dự báo sản lượng ngô thế giới niên vụ 2017/18 sẽ đạt 1.044,56 triệu tấn.

Dự báo cung cầu ngô thế giới của Bộ Nông nghiệp Mỹ (USDA) niên vụ 2017/18 trong tháng 1/2018.

Đvt: triệu tấn

2017/18

Dự trữ đầu vụ

Cung

Tiêu thụ

Dự trữ cuối vụ

Sản lượng

Nhập khẩu

Ngành TACN

Nội địa

Xuất khẩu

Thế giới

228,75

1044,56

146,08

650,57

1066,73

151,51

206,57

Mỹ

58,25

370,96

1,27

140,98

318,66

48,9

62,93

Các TT

 

còn lại

170,5

673,6

144,81

509,59

748,07

102,62

143,65

TT XK chủ yếu

19,33

149,5

0,41

66,3

85,7

64,7

18,83

Argentina

5,76

42

0,01

8,5

12,5

29

6,27

Brazil

10,57

95

0,3

52

61,5

34

10,37

Nam Phi

3

12,5

0,1

 

Bình luận bài viết
Bài viết liên quan
Đăng ký email để nhận bản tin
CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ SINH HỌC THÚ Y
Copyright 2016 © BiotechVET
Nhà máy sản xuất: Tdp Hoà Bình (Khu Dâu Tằm), phường Biên Giang, quận Hà Đông,
TP. Hà Nội
Điện thoại: 0975 951 151 - 0936 283 308 Website: www.biotechviet.vn
Số chứng nhận ĐKKD: 0101654633
Lượt truy cập: 04000
Số người đang xem: 03